Vi kan snart lägga ännu ett år till handlingarna. Ett för oss händelserikt år, som inneburit en hel del utmaningar både för oss och för våra kunder. Vi firar redan två år i våra nya lokaler, vilket vi kan konstatera varit ett mycket lyckat beslut. Inom branschen rör det också på sig. Flera av er har digitaliserat sin redovisning och fler är på gång. Personalliggare omfattas sedan halvårsskiftet av fler verksamheter och efter nyår införs AGI, arbetsgivardeklaration på individnivå. Vi har under året rekryterat en ny revisorsassistent, Maria Jansson. Heidi har kommit åter i tjänst och Caroline är föräldraledig till senvåren 2019.

 

AGI

En ny förkortning att lägga på minnet är AGI, arbetsgivardeklaration på individnivå. AGI har redan införts i några branscher sedan juli 2018 och kommer att ersätta kontrolluppgifter för löner som betalas ut fr.o.m. 2019. Kontrolluppgifter för 2018 upprättas dock som vanligt i januari 2019. Från och med löner för januari 2019 som deklareras i februari 2019 är det dags att göra deklarationen på ett nytt sätt. För dig som gör löner själv och använder ett program för detta, skall stöd för detta finnas när de nya reglerna införs. Om du använder dig av en lokalt installerad programvara, tänk då på att du behöver uppdatera den i början av 2019. För dig som låter oss göra dina löner, behöver du inte tänka på något kring detta.

 

Karensavdrag istället för karensdag

En nyhet inom lön är att karensdagen försvinner och ersätts av ett karensavdrag. Syftet med detta är att göra det mer rättvist för de personer som t.ex. arbetar oregelbundet eller har flera arbetsgivare. Idag kan en karensdag vara alltifrån någon timme kort till mer än en dag lång. Karensavdraget motsvarar 20 % av den anställdes genomsnittliga arbetstid. Med det nya sättet att räkna kommer avdraget för den anställda bli lika stort oavsett när denna insjuknar och karensavdraget kommer aldrig att kunna bli större än den sjuklön som skulle betalas ut för sjuklöneperioden.

 

Personalliggare i flera branscher

Om du bedriver verksamhet inom bygg-, restaurang-, frisör- eller tvätteribranschen måste du enligt lag föra personalliggare. Fr.o.m. 1 juli 2018 gäller detta även dig som bedriver verksamhet inom kropps- och skönhetsvård, fordonsservice samt livsmedels- och tobaksgrossistverksamhet.

 

Utdelning 2019

För dig som önskar använda förenklingsregeln är schablonbeloppet 171 875 kronor för utdelning under 2019. För dig som önskar använda huvudregeln för utdelning under 2019 måste ägare eller närstående till ägare ta ut en lön på minst 375 000 kronor + 5 % av bolagets totala löner eller 600 000 kronor under 2018.

 

GDPR

Den nya lagstiftningen beträffande hantering av personuppgifter som började gälla fr.o.m. 25 maj 2018 innebär att samtliga företag som hanterar personuppgifter behöver se över hur dessa hanteras. Att strunta i detta kan stå företaget dyrt, varför vi rekommenderar att de som fortfarande ännu inte har rutiner kring detta bör se över detta. Vi hjälper dig gärna se över så att ditt företag uppfyller gällande lagstiftning.

 

Digitalisering

Vi har under året digitaliserat flera av våra kunder. Ett helt digitaliserat flöde innebär att du har möjlighet att spara tid som du kan lägga på ditt företagande istället. Förutom att du slipper pappershantering, får du också bättre överblick på dina leverantörsfakturor. I de allra flesta fall innebär ett digitalt flöde lägre redovisningskostnader. Om du vill diskutera hur du kan bli mer digital och spara tid och pengar, kontakta vår digitaliseringsexpert Jonathan Karlqvist.

 

Hyrläkare, hyrsjuksköterska etc

Högsta förvaltningsdomstolen slog den 7 juni 2018 fast att uthyrning av vårdpersonal i regel inte ska omfattas av sjukvårdsundantaget. Skatteverket har efter domen, i ställningstagande  202 398355-18/111 som publicerades i oktober omprövat sin tidigare bedömning så att uthyrning av vårdpersonal inte längre skall betraktas som försäljning av sjukvårdstjänster utan som försäljning av bemanningstjänster, vilket innebär att uthyrningen är momspliktig med 25 %. Ställningstagande kommer börja tillämpas fr.o.m. 1 juli 2019.

 

Julgåva

Arbetsgivare kan ge skattefria julgåvor till anställda om gåvans värde uppgår till högst 450 kronor inklusive moms. Julgåvor får inte utgöras av kontanter. Julgåvor till kunder är inte avdragsgilla, såvida det inte rör sig om enklare reklamgåvor som lämnas till ett stort antal kunder.

 

Minnesgåva

En skattefri minnesgåva kan lämnas till en person som varit anställd i företaget i minst sex år i samband med att personen uppnår en viss ålder eller när anställningen upphör. Minnesgåvans värde får uppgå till högst 15 000 kronor inklusive moms och kan inte lämnas vid mer än ett tillfälle utöver när anställningen upphör.

 

Bolagsskatt

Bolagsskatten kommer att sänkas successivt från dagens 22 % till 20,6 %. För räkenskapsår som påbörjas 1 januari 2019 eller senare blir bolagsskatten 21,4 %. För räkenskapsår som påbörjas 1 januari 2021 eller senare blir bolagsskatten 20,6 %.

 

Nyhetsbrev

Om du önskar ta del av redovisnings- och skattenyheter löpande, skicka ett mail till nyhetsbrev@easycount.se.