2019 är det flera nya lagar som ska stiftas och även förslag som kan komma att ändra regler.

Sänkt bolagsskatt och expansionsfondsskatt mm, ränteavdragsbegränsningar mm, entreprenörsansvar för löner, jobbskatteavdrag, höjd brytpunkt, förstärkt grundavdrag för pensionärer, månadsuppgifter istället för kontrolluppgift. Det här är några utav dem nya lagarna som stiftas 2019.