GDPR är en förkortning du säkerligen stött på. Men vad är det för något och vad innebär det för dig som företagare?

GDPR står för dataskyddsförordningen och börjar gälla den 25 maj 2018. Detta innebär bland annat att du som företagare är ansvarig för att alla insamlade personuppgifter är sparade på ett säkert sätt. Dessutom måste uppgifterna vara insamlade med ett förutbestämt syfte.

 

Samma regler för alla

GDPR gäller inom hela EU vilket gör det enkelt för dig med verksamhet i flera länder att följa den nya förordningen. Om ett företag inte följer GDPR ska denne betala en administrativ sanktionsavgift, det vill säga böter. Beloppet kan uppgå till hela 20 miljonor euro beroende av hur stor allvarlig överträdelsen är.

Vill du läsa mer om GDPR? Kika in hos verksamt.se!